Lyrics / Thar Ai EP

Nie pozwalam

Czy wiesz, że zatrute serce
zatruwa powietrzę i wodę?
Czy wiesz, że zatrute serce
zatruwa też twoje i moje?
Czy wiesz, że zatrute myśli wbijają się
w ludzi jak w palec róży kolec?
Czy wiesz, że możemy szczęście, okiełznać,
powitać, posadzić przy stole?

Ktoś
Ktoś na to nie pozwala
Ktoś
Ktoś na to nie pozwala

Już wiesz, że zatrute serce
zatruło powietrzę i wodę
Już wiesz, że zatrute serce
zatruło też twoje i moje
Już wiesz, że zatrute myśli wbiły się
w ludzi jak w palec róży kolec
Już wiesz, że możemy szczęście
oszukać, przyodziać w cierniową koronę

Tak
Ty
Do końca
Do śmierci
Ja na to nie pozwalam

Tekst: Paweł "Pablo" Hrycak
Muzyka: Thar Ai